Vleesvee van Elings

Vleesvee

Luxe rassen

Ons vleesvee bestaat uit luxe runderrassen. Zij worden in de omgeving van Andelst met respect voor het dier gehouden. De dieren worden gehouden volgens de hoogste dierenwelzijnsnormen, met voldoende weidegang, daglicht en goede stallen. Tijdens de afmestfase van ons eigen vleesvee worden de dieren binnen in ligboxen bedekt met ruim stro in een optimaal klimaat gehouden.

Van de beste fokkerijen

Herkomst van ons vleesvee

Vleesvee van Elings wordt aangekocht van de beste fokkerijen in West-Europa. De runderen worden door onszelf of door onze vakkundige partners geselecteerd, waarna ze met de juiste certificaten naar Nederland worden vervoerd. We selecteren zowel mannelijke als vrouwelijke runderen, die we bij ons op de boerderij zien groeien van magere runderen tot vol vleesvee. Ze krijgt u altijd de beste kwaliteit.

Magere vleesvee dieren zowel man als vrouw. Worden geworven van beste fokkerijen in W-Europa. Deze worden door onszelf of partners geselecteerd, alvorens ze met juiste certificaten naar ons worden vervoerd.

Geselecteerd en aangeboden

Vleesvee voor grossiers

Elings vleesvee wordt niet alleen voor onze eigen productie gebruikt. De beste dieren worden ook vermarkt aan collega grossiers. Op het juiste moment worden zij geselecteerd en aangeboden, om de hoge kwaliteit te kunnen garanderen. We selecteren onder andere op basis van bevleesdheid en bevetting, wat nauwkeurig in de gaten wordt gehouden door de veehouders. Nauwkeurig.

Rassen

Ons biologisch vee

  • Melkvee: Koeien die geen melk meer geven, mesten wij zorgvuldig af.
  • Kruisingen: De goede trekken van meerdere rassen, zonder dierwelzijn in gedrang te brengen.
  • Limousin: Stevig vlees met een mooi randje vet.